ADR / sikkerhedsrådgivning


Bemærk: Meddelelsen skal du sende til os senest 5 hverdage efter hændelsen eller uheldet. Meddelelsen erstatter ikke den indberetning som du – som transportvirksomhed - i visse tilfælde skal indsende til Beredskabsstyrelsen.

Send først meddelen til os og lad os i fællesskab vurdere behovet for indberetningen til Beredskabsstyrelsen.

Køre- og hviletid / kontrolapparat


Bemærk: Midt på siden er der mulighed for at hente aktivitetserklæringen i Word version 2003 og version 2010. I boksen efter Word versionen med de 3 prikker kan du vælge på hvilket sprog du vil have blanketten

Andet