Generelt
TVS tilbyder rådgivning, inden for en lang række transportfaglige områder
 • Godstransportloven
 • Særtransport
 • Køre- og hviletid
 • Kontrolapparater
 • Transport af farligt gods
 • Dimensioner
 • Vægte- og akseltryk
 • Slæbning
 • Surring
 • Teknisk stand
 • Afmærkning af gods

Du finder næppe mere kvalificeret rådgivning end den vi tilbyder. Vi har en årelang erfaring fra myndighedernes administration af køre- og hviletidsområdet dels fra politiets tungvognskontroller og dels fra den administrative side

Har du andre behov for rådgivning på køre- og hviletidsområdet eller i anvendelse af fartskrivere og tachografer i forbindelse med kørselstilrettelæggelse eller optimal udnyttelse af dine chaufførers køretid og lignende, så hjælper vi gerne.

Abonnement
Abonnementsordning, køre- og hviletid

Er et produkt, hvor du outsourcer din lovpligtige egenkontrol til TVS. TVS kommer på besøg i din virksomhed et antal gange hen over året og kikker jer og jeres biler efter i sømmene og guider dig og dine chauffører på rette vej. TVS udfærdiger en analyserapport efter hvert besøg. Analyserapporten kan fremlægges som dokumentation over for kontrolmyndighederne.

Tegn et abonnement og få "politikontrol", hvor du ikke risikerer en bøde eller at miste kørekortet!

Køre- og hviletidsforordningen foreskriver, at vognmanden eller transportvirksomhederne skal føre regelmæssig kontrol med, at chaufførerne overholder køre- og hviletidsreglerne, herunder også at de overholder reglerne for brug af fartskrivere og tachografer.

Abonnementsordningen, som i bund og grund er et egenkontrolprogram, er et produkt som hjælper dig og din transportvirksomhed med at gennemføre den krævede kontrol. Tegner du et abonnement kommer vi på besøg i din virksomhed en, to gange om året eller oftere (afhængig af den pakke du køber) og laver et køre- og hviletidscheck. Efter hvert besøg får du en analyserapport, hvor du i klar tekst kan se, hvordan det står til med din virksomheds overholdelse af køre- og hviletidsbestemmelserne. Du kan fx. se, hvor din virksomhed har problemer og hvad I bør gøre for at komme på ret køl.

Det gælder om, at du og din virksomhed er så godt rustet som muligt til en evt. indkaldelse til virksomhedskontrol - der er rigtigt mange penge at spare.

Uanset hvilken pakke du vælger, får du altid gratis telefonisk og e-mail forespørgsel vedr. køre- og hviletidsspørgsmål, herunder spørgsmål om brug af fartskrivere og tachografer og 10% rabat på konkrete rådgivnings- og undervisningsopgaver.

Abonnementsordningen er inddelt i 6 pakker. Hvilken pakke du bør vælge afhænger af din virksomheds størrelse.

Overvågning
Tacho Overvågning, køre- og hviletid

Er også et egenkontrolprodukt til dig der bruger Tacho Online (vores hosting, analyse og rapporteringssystem). TVS ajourfører Tacho Online og kontrollerer at du og dine chauffører overholder reglerne. Er der uregelmæssigheder eller måske egentlige overtrædelser kontakter TVS chaufføren og orienterer ham om fejlen samt guider ham på rette vej. Tacho Overvågning klarer vi hjemmefra – dvs. at vi ikke kommer på besøg i virksomheden.

Kontrol
Virksomhedskontrol sager

Er du indkaldt til virksomhedskontrol? Fortvivl ikke og lad os hjælpe dig!

 • Klargøring af materialet
 • Partshøringsfasen
 • Bistand i.f.m sigtelser og afhøring
 • Udfærdigelse af breve og øvrig korrespondance
 • Kort sagt, kan vi hjælpe dig med dele af processen eller køre hele sagen for dig

Når man er en travl vognmand med mange gøremål kan det være en næsten uoverkommelig opgave at håndtere en indkaldelse til virksomhedskontrol. Der er rigtigt mange penge at spare ved at gøre et godt forarbejde, inden diagramark og digitale data indsendes til kontrol. Er alle data tilstede? Er alle diagramark korrekt udfyldt? (Hvert diagramark, der ikke er korrekt udfyldt koster 3.000 kr. i bøde til chaufføren og 6.000 kr. til transportvirksomheden). Er der styr på alle de manuelle optegnelser - papirlapperne med chaufførens håndskrevne bemærkninger om fejl, force majeure og andre gode undskyldninger for at have overtrådt bestemmelserne? Hvad med partshøringen? Hvem har tid til at tage kontakt til hver enkelt fører og sammen med ham udarbejde en redegørelse om hver eneste overtrædelse som myndighederne har fundet ved kontrollen?

Brug din tid til det du er god til og lad os klare alt det "kedelige" arbejde, der er forbundet med en virksomhedskontrol. Du kan spare mange penge.

HUSK fx. at hvis en af dine chauffører har glemt at sætte tachografen på "hvil" kan det hurtigt koste en bøde på mange tusinde kroner (Det dobbelt i bøde til dig) og en frakendelse af kørekortet til chaufføren.

Er din virksomhed indkaldt til kontrol, eller har du blot behov for rådgivning, et kursus eller uddannelse så kontakt os.

Bøder
Bødesager

Har du fået en bøde så hjælper TVS gerne med en vurdering af sagen. Desværre ser vi, at der udstedes bøder for noget, der ikke er ulovligt.

ADR
Sikkerhedsrådgivning (ADR)

TVS tilbyder den lovpligtige sikkerhedsrådgivning, som er lovbefalet, når du transporterer farligt gods over frimængden. Vi tilbyder også at være din sikkerhedsrådigiver, hvis du producere- eller blot opbevarer farligt gods.

En meget stor del af erhvervslivet er omfattet af reglerne om at have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet, men rigtigt mange af virksomhederne, der er omfattet af kravet ved det bare ikke.

Farligt gods er en stor mængde faste stoffer, væsker, gasser m.v., der er defineret i ADR-konventionen. Det er ikke nødvendigvis ting, der i sig selv behøves at være farlige (f.eks. giftige), men alene noget der kan gøre skade på mennesker, dyr, miljø eller materiel, hvis det ikke bliver behandlet forsvarligt og sikkert.

Foranalysen gennemfører vi på timepris, hvis du ønsker at indgå en 1-årig aftale med os og den er uden beregning, hvis du indgår en 3-årig aftale med os.

Som udgangspunkt er alle der er involveret i pakning, forsendelse og transport af farligt gods, omfattet af ADR-konventionen. Der er, som indenfor så mange andre områder, dog undtagelser. Er du i tvivl om hvorvidt din virksomhed er omfattet eller ej, så +45 71 90 71 91 og få en snak med os.