Køre- og hviletidskursus

Kurserne afholdes der, hvor du ønsker det og på det tidspunkt som passer dig!
Du ”gider ikke” bøder for overtrædelse af køre- og hviletids reglerne!

Køre- og hviletidskurser

TVS tilbyder en række generelle- eller virksomhedstilpassede køre- og hviletidskurser ude i din virksomhed, hvor vi sætter fokus på Jeres kørselsmønster og de udfordringer I har.


ADR-kurser

Uddannelse af chauffører og personale involveret i transport af farligt gods efter undtagelsesbestemmelserne
Opfyld ADR Konventionens kapitel 1.3

ADR-kurser

TVS tilbyder en lang række ADR-kurser, herunder det lovpligtige grund- og funktionstilpassede kursus (kapitel 1.3-kurset) til alle medarbejdere, der på en eller anden måde er involveret i vejtransport af farligt gods og som ikke har ADR-bevis – fx kontordamen, der udskriver ADR-dokumenter, lagermanden, truckførerne og chaufføren, der ikke skal have ADR-bevis.