FORELØBIG oversigt over nye køre- og hviletidsregler


Som følge af den vedtagne EU vejtransportpakke er der kommet nye eller ændrede køre- og hviletidsregler. Oversigten lister de nye regler og ændringer der har umiddelbar betydning for førere og virksomheder

Læs mere her