OPDATERING - Covid-19 (Coronavirus) suspensioner på transportområdet


I forlængelse af transportministerens initiativ om suspensation af ugehvilet fra den 13. marts 2020 og 10 dage frem har Færdselsstyrelsen d.d. udsendt en meddelelse om de nærmere omstændigheder for suspensionen.


Af Færdselsstyrelsens meddelelse fremgår det bla. at:


”I perioden fra den 13. marts 2020 til og med den 22. marts 2020 er reglerne om ugehvil (dvs. om afholdelse af det såkaldte regulære ugehvil på mindst 45 timer og reducerede ugehvil på mindst 24 timer, jf. køre- og hviletidsforordningens artikel 8, stk. 6) sat ud af kraft for al national godstransport i Danmark”.


Det betyder, at:

  • Undtagelsen KUN gælder for afholdelse af det ugentlige hvil
  • Undtagelsen gælder for al transport - ikke kun fødeevare og dagligvare til detailhandlen, men al transport
  • undtagelsen KUN er national
  • ALLE andre køre- og hviletidsregler SKAL overholdes, og
  • At der efter den 11. april 2020 (uge 13) SKAL afholdes ugehvil. Såfremt ugehvilet i ugen forud for den 13. marts 2020 (uge 11) var et reduceret ugehvil, så SKAL ugehvilet i uge 13 være et regulært ugehvil på mindst 45 timer. Ugehvilet i uge 13 skal startes senest 6 døgn efter at ugehvilet i uge 11 blev afsluttet, idet der ses helt bort fra perioden mellem den 13. og 22. marts 2020.

Se Færdselsstyrelsens meddelelse her

Med venlig hilsen

TVS Teamet