Covid-19 (Coronavirus) suspensioner på transportområdet


Som følge af den alvorlige situation har Transportministeren taget initiativ til følgende suspenderinger på transportområdet.

Køre- og hviletid (ugehvilet)

I en periode på 10 dage suspenderes reglerne om ugehvil (det regulære- og det reducerede ugehvil) målrettet forsyning af fødevarer og dagligvarer til detailbranchen.


Dispensationen gælder KUN ugehvilet – alle andre køre- og hviletidsregler SKAL overholdes.

Anbefaling: Sørg for at du har dokumentation for, at du har kørt føde- og dagligvarer i perioden.

Uddannelse for varebilschauffører

I en periode på 30 dage suspenderes kravet om at varebilschauffører skal have chaufføruddannelsesbevis.

Uddannelsesbeviser til lastbilchauffører

EU-efteruddannelsesbeviser – og muligvis ADR-beviser, sikkerhedsrådgiverbeviser, truckcertifikater, krancertifikater mv., der udløber i marts og april 2020 forlænges.

Udlån af chauffører

Det vil i en periode på 30 dages fra være tilladt at anvende en lånt chauffør.


BEMÆRK: Suspensionerne er trådt i kraft fra dagsdato!

Med venlig hilsen

TVS Teamet