Prisstigning på Tacho Online pr. 1. april 2018


Som følge af generelle omkostningsstigninger til almindelig drift, vedligeholdelse og udvikling af Tacho Online samt ekstraordinære omkostninger til tilpasning af øget IT-sikkerhed mv., som krævet i EU’s nye persondataforordning, der skal være implementeret til maj 2018, stiger månedsabonnementet med 25 kr. (fra 90 til 115 kr.) for en virksomhed. Derudover stiger månedsbetalingen for en chauffør og for en bil med 0,25 kr. (fra 6,75 til 7,00 kr.).

For DTL-medlemmer er bruge af Tacho Online inkluderet i medlemskontingentet.