Servicebiler (mobile værksteder) er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne


Vestre Landsret har i en dom afsagt den 5. april 2023 fastslået, at en servicebil, der hovedsageligt er indrettet som mobilt værksted, er omfattet af køre- og hviletidsreglerne.

Retten lægger til grund, at en servicebil transporterer værktøj, reservedele m.v., der bruges ifm. reparation af fx lastbiler, trailere mv. er godstransport. Bilen er således indrettet til godstransport og dermed omfattet af køre- og hviletidsreglerne.

Det forhold, at køretøjet er registreret til særlig anvendelse, er uden betydning i denne forbindelse.

Såfremt bilens tilladte totalvægt (eller vogntogets samlede tilladte totalvægt) ikke overstiger 7,5 tons kan køretøjet været undtaget jf. ”håndværkerreglen”.

Kilde: Færdselsstyrelsen