Vanvidskørsel


Højesteret afviste, at politiet kunne konfiskere en lastbil efter førerens vanvidskørsel (spirituskørsel).

Højesteret lagde vægt på, at vognmanden havde gjort tilstrækkeligt for sikre sig mod at chaufføren kørte vanvidskørsel f.eks. havde vognmanden:

  • Sikret sig at chaufføren var ustraffet ved ansættelsen
  • En alkohol-nultolerance-politik i virksomheden
  • Sørget for chaufføren havde modtaget undervisning i virksomhedens alkoholpolitik
  • Chaufføren havde underskrevet et tillæg til sin ansættelseskontrakt om overtrædelse af politikken ville medføre bortvisning

Højesteret mente altså at vognmanden med ovenstående 4 punktet havde gjort, hvad han med rimelighed kunne gøre for at forhindre vanvidskørsel og at konfiskation af lastbilen dermed var et uforholdsmæssigt indgreb.

Med denne og andre tilsvarende sager kan man derfor konkludere, at virksomheden SKAL gøre noget aktivt for at undgå konfiskation af lastbilen ifm. en chauffør.