Vestre landsret har taget stilling


Vestre landsret har den 23. august 2017 besluttet at alle ikke endeligt afgjorte køre- og hviletidssager skal sættes i bero indtil politiet og anklagemyndigheden er klar til at håndtere de nye sanktionsbestemmelser.